top of page

Kooperatif Denetimi

 Denetim

  • Kooperatiflerin finansal bilgilerinin, kanunlarca belirlenen standartlara ve kurallara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması

  • Kullanılan muhasebe politikalarının ve yönetim tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi

 Sınırlı İnceleme

  • Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması

  • Analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanması

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi

Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanması

Finansal Tablo Hazırlama Hizmeti

  • Finansal bilgilerin elde edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi

  • Mali tabloların (bu, tam bir mali tablo seti olabilir ya da olmayabilir) hazırlanması

Uygunluk Denetimi

Kooperatiflerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi

bottom of page