top of page

Muhasebe ve Mali Müşavirlik
 

​     Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre müşterilerimizin yasal defterlerini tutuyor ve vergi beyannamelerini hazırlıyoruz. Şirketiniz bünyesinde tutulan muhasebe kayıtlarını, düzenlenen ve gelen faturaları, aylık olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde kontrol ediyor ve beyannamelerinizi onaylıyoruz. Muhasebe ve vergi mevzuatı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda mali müşavirlerimiz tarafından danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.
 

          Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

     Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimiz için taleplerini yerine getirecek muhasebe sistemleri kuruyor, sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

 

                       Finansal Raporlamalar

         Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda finansal raporlama formatları hazırlıyor ve haftalık, aylık, üç aylık olmak üzere istenilen sıklıkta finansal raporlamalar gerçekleştiriyoruz.
 

  • Yasal defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması

  • Aylık, üçer aylık ve yıllık tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması ve Vergi İdaresine elektronik ortamda gönderilmesi

  • İlgili mevzuat çerçevesinde bilanço-gelir tablosu hazırlanması

  • Aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde talebe uygun formatta finansal raporlama yapılması

  • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri

  • Katma Değer Vergisi İade İşlemleri

  • İrtibat bürolarının muhasebe süreci, beyanname, bordro işlemleri ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında Teknopark vergi ve SGK uygulamaları ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması ve beyanlarının verilmesi, aylık ve yıllık muafiyet raporlarının mali verilerinin hazırlanması.

bottom of page