top of page

Mali Danışmanlık

  Ticari hayatınızda karşılaşabileceğiniz finansal sorunlara yönelik Mali Danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Muhasebe ve Finansal Raporlama Sistemleri Kuruluşu Kompleks muhasebe işlemlerini ve finansal çıktıları, şirket yöneticilerine daha yalın ve anlaşılır bir dilde sunabilmek adına muhasebe ve finansal raporlama sistemleri geliştiriyoruz. İhtiyacınız doğrultusunda gider bazlı, proje esaslı ya da talebiniz doğrultusunda mevcut sisteminizden daha sadeleştirilmiş formatlarda raporlama sistemleri oluşturuyor ve bu sistemlerin etkin bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Mali verilerden yararlanarak operasyonel karar alma hakimiyetinizi arttırıyoruz.
 

               Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

             Sık sık değişen vergi mevzuatlarında güncel kalmanızı sağlıyor ve vergi riskinizi yönetiyoruz. Yoruma açık düzenlemeler ve çok çeşitli mevzuatlar karşısında öngörülemeyen cezai yaptırımlarla karşılaşma ihtimalinizi minimize ederken, şirketiniz özelinde yaptığımız değerlendirmelerle muafiyet ve istisna avantajlarını kullanmanızı, vergi mevzuatlarının sağladığı teşvik ve indirim fırsatlarını kaçırmamanızı sağlıyoruz.

         UFRS Raporlama Danışmanlığı

            Yasal finansal raporlama çerçevesinden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde yapılan raporlamalara geçişte, yeni yayınlanan standartlara geçiş uygulamalarında ve UFRS uygulamalarına yönelik raporlama danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

          Teknopark ve Ar-Ge Danışmanlığı

         Geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde konusunda uzmanlardan oluşan ağımızla, teknopark proje başvurularında, Ar-Ge merkezi dönüşüm ve kuruluşlarında, proje adam/ay hesaplamaları, teknik bordrolama, proje yönetimi, teknik ve mali analiz konularında Teknopark ve Ar-Ge ve Tasarım merkezi şirketlerine yönelik çeşitli destek danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

bottom of page