top of page

Şirket Değerleme

     Tüm dünyada son yıllarda yaşanan, şirketlerin halka arzları, şirket birleşmeleri, bölünmeler, satın almalar, özelleştirmeler, şirket değerleme kavramını son derece önemli bir hale getirmiştir.

Küreselleşme şirketlerin kendi kendilerini faaliyetlerinden çok şirketleri birleşmeye, büyümeye, uluslararası diğer şirketler ile çeşitli şekillerde ortaklıklar kurmaya  veya halka açılarak bir nevi anonim bir hale dönmeye adeta zorlamaktadır.


     Şirketler ise birleşme, bölünme vb. tüm süreçlerde en başta, şirket değerinin ne olduğunu belirlemek istemektedirler. Elbetteki bu işlemler gerçekleşmeyecek olsa bile bazen de şirket yönetenleri şirketlerinin değerini bilmek istemektdirler.

Büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketler belirli bir değere sahiptir ancak şirket değerleme denildiğinde akla gelen ilk husus bir tutar veya rakam olarak değerlemedir.


     Şirket değerlemesi yalnızca, şirketinizin değerini tutar olarak belirlemek ve belirtmek anlamına gelmemektedir, aynı zaman şirketinizin değerinin nereden geldiğini araştırma çalışmasıdır. Bu sayede şirketinize değer sağlayan tüm unsurları bir rapor halinde görme ve faaliyetlerinizi yönlendirme şansına sahip olmaktasınız.


     Ortaya çıkan sonuçlarda çoğu zaman görülmektedir ki, kendi faaliyet alanında çok başarılı ve öncü şirketler, çok başarılı iş insanları yapılan çalışma sonucunda şirketleri ile ilgili farkındalıklarını kaybettikleri bir çok bilgilerini tazelemektedirler. Bazı alanlarda da farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.

Şirket değerleme ve raporlama çalışmasında bir çok farklı yaklaşım ve yöntem bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar kısaca Gelir (Nakit Akımları) Kaynaklı, Piyasa Kaynaklı Yaklaşımlar, Varlık (Aktif) Bazlı yaklaşımlardır.

İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi, Defter Değeri Yöntemi, Net Aktif Değeri Yöntem, Borsa Çarpanları Yöntemi gibi yöntemler genelde değerlemede kullanılan yöntemlerdir.


     Mali Müşavirliğimizce, şirket değerlemesi yaptırmak isteyen firmaların öncelikle ihtiyacını özel olarak analiz etmekteyiz. Bu aşamadan sonra size en uygun yöntemi seçerek bazen de hiç uygulanmamış bir yöntemi de bu yöntemlere ek yapmak suretiyle şirketinizin değerini belirlemeye çalışmaktayız.

İş birliği içinde bir çalışma gerektiren bu sürecin sonunda. Şirket değerleme raporu düzenleyerek sizlere teslim etmekte ve yüz yüze sonuçları sizlerle beraber analiz etmekteyiz.

Saygılarımızla.

bottom of page