top of page

GENER
Mali Müşavirlik & Denetim

  SMMM ALİ GENER 19.02.1993 doğumludur. Lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamlamış. Yüksek Linsansını İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümünde yapmıştır.  2018 yılında SMMM Stajyeri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğine atılmış ve mesleği bir işten daha çok tutkulu bir hobi gibi sevmekte ve bu alanda kendini sürekli revize ederek en iyi şekilde hizmet vermek için çabalamaktadır. SMMM Ali GENER İstanbul Mali Müşavirler Odası'na bağlı olarak faaliyet göstemektedir.

Our Services

Hizmetlerimiz

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

Mali Müşavirlik

 Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre müşterilerimizin yasal defterlerini tutuyor ve vergi beyannamelerini hazırlıyoruz

Mali Danışmanlık

Ticari hayatınızda karşılaşabileceğiniz finansal sorunlara yönelik Mali Danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Kooperatiflere Danışmanlık Hizmetleri

Kooperatiflerin Kuruluş İşlemleri, anasözleşmelerinin hazırlanması, anasözleşmelerde bulunması zorunlu olan ve olmayan hususlar, tescil ve ilanuygulamaları,

Kooperatif Denetim Hizmetleri

  • Kooperatiflerin finansal bilgilerinin, kanunlarca belirlenen standartlara ve kurallara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması

E Dönüşüm

Günümüz dünyasında her alanda teknolojiye dayalı gelişmeler hakim olduğu gibi vergi ve muhasebe alanlarında da kendini göstermektedir.

Şirket Değerleme

Tüm dünyada son yıllarda yaşanan, şirketlerin halka arzları, şirket birleşmeleri, bölünmeler, satın almalar, özelleştirmeler, şirket değerleme kavramını son derece önemli bir hale getirmiştir.

GENER Mali Müşavirlik Hizmetleri

Şirketimiz 3568 sayılı kanun uyarınca küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketler başta olmak üzere her türlü kuruluşun ihtiyacı olan mali danışmanlık, muhasebe, stratejik vergi danışmanlığı, AR-GE, defter tutma, sınırlı denetim, şirket kuruluşu, teşvik, iş danışmanlığı, bordrolama ve personel hizmetleri, Türk ticaret kanunu (TTK) kapsamında bilirkişilik, muhasebe hizmeti vermektedir. Ayrıca şirketimiz 3568 sayılı kanun, diğer kanunlar ve ilgili mevzuat gereğince S.M.Mali Müşavirlere tanınan yetki alanı içinde her türlü hizmeti verebilmektedir. 

Gener Mali Müşavirlik
SMMM Ali GENER

Daha fazlasını öğrenmek için hazır mısın?

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve danışmanlık almak için iletişime geçin...

Contact
bottom of page